วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2567

เช็กสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ใครได้บ้าง ทำอย่างไร เริ่มใช้วันไหนไปดู

10 ส.ค. 2022
367

มาดูขั้นการ เช็กสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5  จากภาครัฐเพื่อสนับสนุนเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ตลอดระยะเวลาโครงการ ใครได้บ้าง ได้เท่าไร เริ่มใช้จ่ายวันไหน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเช็กสิทธิกันเลย…


ผลรวมเบอร์โทรศัพท์มงคล เลือกใช้เบอร์นี้มีแต่โชคดีตลอดไป


เช็กสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ใครได้บ้างต้องทำอย่างไร 

เช็กสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 5 นั้นเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประจำวัน ลดค่าครองชีพ และกระตุ้นการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติกรอบวงเงิน 2.12 หมื่นล้านบาท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 แก่ประชาชนจำนวน 26.5 ล้านคน

ข้อควรรู้สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 5

 • กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน 23.50 ล้านคน
 • ลงทะเบียน – ยืนยันสิทธิวันไหน วันที่ 19 สิงหาคม 2565
 • คนละครึ่งเฟส 5 ได้เงินเดือนละเท่าไร 800 บาท
 • ใช้จ่ายวันละ 150 บาท
 • ช้สิทธิวันไหน วันที่ 1-14 กันยายน 2565
 • ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติการรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5

เช็กสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องมีมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีบัตรประจําตัวประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืน
 • มาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

เช็กสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

 1. ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์  Banner โครงการบนเป๋าตัง หรือ – WWW.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน หรือ จนกว่าสิทธิในโครงการฯจะเต็ม
 2. รอรับ SMS ยืนยัน หลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
 3. จากนั้นติดตั้งแอปฯ “เป๋าตั้ง” ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
 4. เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ์ (กรณี กดรับสิทธิหรือลงทะเบียนหลัง 1 ก.ย.65)
 5. เติมเงิน G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์
 6. ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการ (06.00 น.-23.00 น.)

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านเว็บไซต์แบบละเอียดสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

เช็กสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

 1. เข้าไปลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์  WWW.คนละครึ่ง.com
 2. ยอมรับเงื่อนไขโครงการฯ
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 4. กรอกรหัส OTP ตัวเลข 6 หลัก เพื่อยืนยันการสงทะเบียน “เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนจะเป็นหมายเลข โทรศัพท์ที่ผู้ลงทะเบียนใช้งานอยู่ปัจจุบัน”
 5. ลงทะเบียนสําเร็จ (หลังจาก ลงทะเบียนสําเร็จรอ SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
หมายเหตุ: การยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนที่สาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยแล้ว

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง แบบละเอียดสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

เช็กสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

 1. กด Banner โครงการ คนละครึ่ง
 2. กดรับข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการฯ
 3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม – เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP – ยาเชีพ/ข้อมูลรายได้ – ประเภทรายได้
 4. กรอก OTP เพื่อยืนยัน การเข้าร่วมโครงการฯ
 5. ยืนยันการเข้าร่วม โครงการฯสําเร็จ
 6. กรณีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 รายไหม ตลงทะเบียนก่อน วันที่ 19 ส.ค. 65
หมายเหตุ: การยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนที่สาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยแล้ว

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ

 1. เข้าไปที่ G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
 2. กดแถบคนละครึ่ง
 3. กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ
 4. แสดงผลการรับเงินสิทธิสำเร็จและสามารถเริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ์ (กรณี กดรับสิทธิหรือลงทะเบียนหลัง 1 ก.ย.65)

ระยะเวลาการเข้าร่วมและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

เช็กสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565) ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 111 1122

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูลที่ทางเรานำมาฝากหวังว่าท่านจะได้รับความรู้จากบทความนี้ นอกจากนี้เรายังมีอีกหลายๆบทความที่จะมาแนะนำให้ท่านอีกมากมายผ่านทางเว็บไซต์ sabuynews.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า