วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ดูดวงทะเบียนรถ ทะเบียนไหนต้องมีติดรถ สร้างความเป็นมงคลใช้แล้วไม่มีจนแน่นอน…!!

08 ส.ค. 2022
610

เรื่องตัวเลขกับคนไทยนั้นอยู่คู่กันมานานและมักมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก  ดังนั้นทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ รถยนต์ หรือ พาหนะ  มักจะถูกโยงกับความเชื่อนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น วันนี้เราจะพาไปดูวิธีการ ดูดวงทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถไหนต้องมีติดรถเพื่อเสริมสร้างความเป็นมงคลใช้แล้วไม่มีจนแน่นอน…!! *บทความนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน


ผลรวมเบอร์โทรศัพท์มงคล เลือกใช้เบอร์นี้มีแต่โชคดีตลอดไป


ดูดวงทะเบียนรถ เลขทะเบียนไหนดี มีติดรถรวยแน่นอน

ดูดวงทะเบียนรถ

ในทางโหราศาสตร์แล้ว ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เปรียบเสมือน บริวารแบบนึงตามคำทำนายแบบโบราณ ดังนั้นการที่จะเลือกซื้อรถคันหนึ่งนอกจากการดูที่รุ่น ยี่ห้อ สมรรถนะ รูปทรงการออกแบบ ของตัวรถแล้ว สิ่งต่อมาสำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องโชคลาง ก็คือ ศาสตร์ตัวเลขกับการเสริมดวงเพราะบางคนหลังจากซื้อรถแล้วยังต้อง ดูดวงทะเบียuรถ ที่ถูกโฉลกกับแต่ละคน เพื่อช่วยส่งเสริมเรื่องดี ๆ ในชีวิต เช่น การ เงินดี เจรจางานสําเร็จ แคล้วคลาดปลอดภัย แต่ก็ยังมีบางตัวเลขที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ มาทําความเข้าใจเพื่อเลือกเลขให้เหมาะกับท่านผู้อ่าน

ก่อนที่ท่านจะไปดูดวงทะเบียนรถด้วยตัวเอง เบื้องต้นท่านจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่า ในป้ายทะเบียนรถของท่านนั้น นอกจากตัวเลขภายในป้าย ทะเบียนรถ ที่สามารถหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดได้เลยแล้วนั้น ในส่วนของหมวดตัวอักษร ก็ต้องนําเอามาคํานวณเป็นตัวเลขด้วยเช่นกัน โดยแต่ละตัวอักษรจะมีค่าตัว เลขที่แตกต่างกัน เป็นตัวเลขที่จะใช้ในการคํานวณเพื่อดูดวงทะเบียนรถยนต์อีกด้วย เพราะมีความเชื่อว่าเลขบางตัวเป็นเลขที่ไม่ดีนักนั้นเอง…

วิธีดูดวงทะเบียนรถยนต์เบื้องต้น

ดูดวงทะเบียนรถ

การดูดวงทะเบียนรถยนต์นั้นมีวิธีการดูโดยจะต้องดูที่ผลรวมของเลขทะเบียนรถทั้งหมด โดยนําเลขทะเบียนทุกตัวมาบวกกัน โดยบวกให้ได้เลขเพียงหลักเดียว จึงจะได้ ผลรวมเลขทะเบียน ว่าเลขนั้นถูกโฉลกกับตัวเองหรือไม่ ตามตัวอย่างดังนี้

เลขทะเบียน งข 4597 ผลรวมเลขทะเบียน = 4+5+9+7 = 25 จากนั้นนําเลขมาบวกกันอีก 2+5 = 7 เมื่อได้ผลรวมเลขทะเบียนรถแล้ว จากนั้นเรามาดูความหมายของตัวเลขกันว่าแต่ละตัวเลขจะมีความหมาย อะไรไรบ้าง 

ความหมายของผลรวมเลข ทะเบียนรถยนต์

 • หมายเลย 1  ส่งเสริมบารมี ความเป็นผู้นํา ชอบความสนุกสนาน เหมาะกันท่านที่มีอาชีพเป็น ข้าราชการ ผู้ที่มียศ มีตําแหน่ง ผู้หญิงและผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการบริการ การเงินการธนาคาร
 • หมายเลข 2 ส่งเสริมด้านการเงิน น่าคบหาสมาคม เหมาะกันท่านที่มีอาชีพเป็น กลุ่มค้าขาย ผู้ชายและผู้ประกอบอาชีพ ทหาร ตํารวจ หมอ พยาบาล ช่างฝีมือ นักธุรกิจ
 • หมายเลข 3 ส่งเสริมด้านการค้าชาย การลงทุน แต่ทําให้ใจร้อน มักมีอุปสรรค เหมาะกันท่านที่เป็นผู้ชายและผู้ประกอบอาชีพ ทหาร ตํารวจ หมอ พยาบาล ช่างฝีมือ
 • หมายเลข 4 ส่งเสริมด้านชื่อเสียง ติดต่อเจรจาเก่ง เหมาะกันท่านที่มีอาชีพเป็น คนทํางานด้านการเจรจาสื่อสาร
 • หมายเลข 5 ส่งเสริมความน่าเชื่อถือ ค้าขายดี เหมาะกับทุกๆกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะการเกษตร
 • หมายเลข 6 ส่งเสริมเรื่องความแคล้วคลาด มีคนอุปถัมภ์ มีความสมหวังในทุกเรื่อง เหมาะกันท่านที่มีอาชีพเป็น ดาราหรือคนทํางานบันเทิง เสริมสวย ของสวยของงาม
 • หมายเลข 7 ส่งผลให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ส่งผลเสียด้านการเงิน ไม่เหมาะกับทุกๆกลุ่มอาชีพควรหลีกเลี่ยง 
 • หมายเลข 8 ส่งผลให้ทํามาค้าขายดี เจริญรุ่งเรื่อง แต่จะใจร้อนได้ง่าย เหมาะกันท่านที่มีอาชีพทํางานกลางคืนและกลุ่มอาชีพสีเทาๆ
 • หมายเลข 9 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย ทํามาค้าขายดี เหมาะกับทุกๆกลุ่มอาชีพ

ผลรวมตัวอักษรที่อยู่ในระดับดีมาก คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65 เป็นเลขที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า    

ความหมายของตัวอักษรใน ทะเบียนรถยนต์

นอกจากการเลขทะเบียนทุกตัวในทะเบียนรถมาบวกกันยังมีหมวดอักษรในทะเบียนรถของเราอีก ทั้งนี้ยังมี การดูดวงทะเบียนรถ โดยการดูผลรวมจากเลขทะเบียนรถที่รวมค่าตัวเลของตัวอักษรอีกด้วย นอกจากจะประกอบไปด้วยตัวเลขแล้ว ยังมีหมวดตัวอักษรของเลขทะเบียน รถ ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวจะมีค่าตัวเลขแตกต่างกัน เบื้องต้นให้นําตัวเลขทั้งหมดมารวมกันก่อน จากนั้นเราก็มาทําการหาค่าตัวเลขของแต่ละหมวดอักษรดังต่อไป

 • หมายเลย 1 = ตัวอักษร ก ด ถ ท ภ 
 • หมายเลย 2 = ตัวอักษร ข บ ป ง ช
 • หมายเลย 3 = ตัวอักษร ต ฌ ญ
 • หมายเลย 4 = ตัวอักษร ค ธ ร ญ ษ
 • หมายเลย 5 = ตัวอักษร ฉ ณ ญ น ม ห อ ฎ ฬ
 • หมายเลย 6 = ตัวอักษร ล ว อ
 • หมายเลย 7 = ตัวอักษร ศ ส
 • หมายเลย 8 = ตัวอักษร ย ผ ฝ พ ฟ
 • หมายเลย 9 = ตัวอักษร ฐ

ส่วนความหมายของตัวเลขต่างๆท่านสามารถไปดูได้ที่ ความหมายของผลรวมเลข ทะเบียนรถยนต์ จากข้อมูลด้านบนได้เลย

วิธีคำนวนหาผลลัพธ์ของทะเบียนรถยนต์

ดูดวงทะเบียนรถ

จากนั้นเมื่อได้ค่าตัวเลขทั้งหมดแล้ว นํามาบวกกันเพื่อมาดูผลรวมของเลขทะเบียนรถเพื่อนํามาดูดวงทะเบียนรถว่า ผลรวมที่ได้อยู่ในกลุ่มเลขระดับดีมาก ระดับ ดี หรือไม่ดีมากนัก ดังนี้

 • ผลรวมตัวเลขทะเบียนในระดับดี มีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ต้องมีความพยายาม คือ 20, 32, 40, 44, 69, 79
 • ผลรวมตัวเลขทะเบียนในระดับดี มีโอกาสประสบความสําเร็จดีพอประมาณ คือ 1, 3, 7, 8, 10, 18, 22, 25 
 • ผลรวมตัวเลขทะเบียนรถที่ส่งผลปานกลาง = 11, 16, 35, 39, 52, 57, 60, 61, 62
 • ผลรวมตัวเลขทะเบียนรถที่ส่งผลให้มีอุปสรรคด้านต่าง ๆ ทั้งการงาน การเงิน ความรัก และการเดินทาง คือ 3, 7, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48

ขั้นตอนการหาคำนวนทะเบียนรถยนต์

สมมุติรถยนต์ของท่านเลขทะเบียนรถ 7 ดพ 1943

 1. ให้ท่านนําเลขทะเบียนทั้งหมดมาบวกกัน 7+1+9+4+3 = 24
 2. จากนั้นให้ท่านแทนค่าตัวเลขให้กับหมวดอักษร ตามตารางค่าตัวเลขด้านบน (ด=1, พ=8) 1+8 = 9
 3. จากนั้นให้ท่านนําผลลัพธ์จากข้อที่ 1และ 2 มากรวมกันดังนี้ 24+9 = 33
 4. จากนั้นให้ท่านนําผลลัพธ์ที่มท่านได้โดยตัวอย่างคือ 33 ไปเช็คเกณฑ์ในกลุ่มเลขว่าอยู่ในกลุ่มไหน ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ส่งผลให้มีอุปสรรคด้านต่างๆ

วิธีการจองทะเบียนรถยนต์

ดูดวงทะเบียนรถ

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com  

ดูดวงทะเบียนรถ

 

กดที่ยอมรับหลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถ

ดูดวงทะเบียนรถ

เลือกประเภทรถยนต์ที่ต้องการจะจองเลขทะเบียน (มีระยะเวลาการกดเหลือ 15 นาที)

ดูดวงทะเบียนรถ

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนจอง หากผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้ จากนั้นใส่ตัวเลขลงไปจากนั้นกดจองเลข 

ดูดวงทะเบียนรถ

หากเลขทะเบียนที่ท่านใส่ลงไปนั้น ซ้ำกับเลขทะเบียนคนอื่นท่านก็เเค่กลับไปกรอกเลขทะเบียนใหม่อีกครั้ง

ดูดวงทะเบียนรถ

เมื่อจองเลขทะเบียนผ่านแล้วท่านสามารถตรวจผลการจองได้ตามข้อมูลที่ปรากฏ โดยใช้เลขบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือเดินทาง จากนั้นกดค้นหา เป็นอันเสร็จสิ้น…

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกรมขนส่งจะใช้การออกทะเบียนเรียงตามหมวดหมู่ตัวอักษร ตามด้วยหมายเลข 1-4 หลัก ซึ่งหากใครไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขทางโหราศาสตร์หรือเชื่อเรื่องนี้นัก ก็สามารถไปรับป้ายทะเบียนได้ที่ขนส่งได้เลยโดยอาจจะใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงในการดำเนินการ แต่หากใครที่มีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ ก็สามารถจองเลขทะเบียนรถที่คุณชอบได้เช่นกัน แต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการรอนานกว่าปกติ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหมายเลขที่คุณต้องการ และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย โดยการจองเลขทะเบียนรถยนต์สามารถดำเนินการได้เองผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก “ทะเบียนรถยนต์” จะเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวัน ตามตารางจองเลข หรืออีกหนึ่งช่องทางคือการซื้อทะเบียนผ่านตัวแทนต่างๆ ซึ่งวิธีนี้ก็จะง่ายกว่าเพราะตัวแทนขายจะดำเนินการให้คุณทุกขั้นตอน เพียงคุณแจ้งเลขทะเบียนที่ต้องการหรือจากจะเลือกเลขทะเบียนที่ทางตัวแทนมีอยู่แล้วก็ได้เช่นกัน แต่วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงและแตกต่างกันไปตามหมายเลขของทะเบียนรถด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้าง…สำหรับ วิธีดูดวงทะเบียนรถยนต์เบื้องต้น ที่เราได้คัดมาเพื่อท่านที่กำลังหาทะเบียนรถยนต์ ก็สามารถนำไปใช้กันได้เลย ก่อนจากกันนอกจากความบันเทิงและสาระคำรู้ที่เราได้มอบให้ท่านผู้อ่านทางเรา sabuynews หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้อ่านกันนอกจากนี้เรายังมีอีกหลายๆบทความที่จะมาแนะนำให้ท่านอีกมากมายผ่านทางเว็บไซต์ sabuynews.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า