วันศุกร์, 5 กรกฎาคม 2567

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์ ปี2566

19 พ.ย. 2022
375

มาดู วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ทั้งผู้ประกัน ม.33 ม.39 ม.40 เพียงแค่ท่านใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น โดยทาง sabuynews จะสอนท่านตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำ จนสามารถสมัครสมาชิกระบบประกันสังคมเป็นอย่างแน่นอนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

สำหรับท่านที่ต้องการทราบหรือตรวจสอบเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตลอดมาว่าเวลานี้เรามีจำนวนเท่าไหร่แล้ว หรือเงินที่แต่ละท่านจ่ายไปท่านสามารถใช้สิทธิอะไรจากประกันสังคมได้บ้าง โดยเราจะเริ่มจากท่านที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานสิทธิประกันสังคมกันก่อน

ขั้นตอนสมัครระบบสมาชิกประกันสังคม

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

เริ่มแรกให้ท่านไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือคลิกที่รูปภาพด้านบน

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

จากนั้นให้ท่านไปกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกได้เลย

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยจากนั้น ติ๊กถูกที่ช่องฉันยอมรับ….  และกดที่ปุ่มถัดไป

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและทุกช่องที่ท่านกรอกจะต้องเป็นความจริงเท่านั้น เมื่อท่านกรอกครบแล้วกดที่ปุ่ม ถัดไป

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

จากนั้นทำการยืนยันตัวตน ผ่านมือถือโดนคลิกที่ปุ่มสีเขียวเพื่อขอรับรหัส OTP จากนั้นนำรหัสไปใส่เมื่อใส่ครบ กดที่ปุ่มยืนยันได้เลย

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

เมื่อท่านกดที่ปุ่มยืนยันแล้วหากท่านสมัครผ่านจะปรากฏตามรูปภาพด้านบน และท่านสามารถกลับไปแรกเพื่อทำการเข้าสู่ระบบได้เลย

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

ในหน้านี้ให้ท่านทำการใส่ รหัสผู้ใช้นั้นก็คือเลขบัตรประชาชานของท่านกับรหัสผ่านที่เราเมื่อสมัครเมื่อครู่นี้ จากนั้นกด เข้าสู่ระบบ

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏตามรูปภาพด้านบนท่านก็สามารถ เช็คสิทธิประกันสังคม ได้แล้ว

สิทธิประกันสังคมต่างๆที่ท่านสามารถตรวจสอบได้

 1. ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง (e-Self Service)
 2. ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล
 3. ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 4. ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
 5. ประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
 6. การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
 7. ประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 8. ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
 9. แจ้งการประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน e-compensate
 10. ระบบทันตกรรม

ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง (e-Self Service)

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

คำสั่งนี้ท่านสามารถดูข้อมูลผู้ประกันตนของตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ประวัติการชำระเงิน ล่าสุดดูได้แค่ 12 รายการเท่านั้น ประวัติการทำรายการต่างๆของท่าน รวมไปจนถึง ขอรับประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่การฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร

สำหรับสิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตรจะมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 7 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนที่จะคลอด โดยผู้ประกันตนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

 1. ค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายไม่จำกัดจำนวนครั้ง เบิกได้ 13,000 บาทต่อครั้ง
 2. ผู้ประกันตนฝ่ายหญิงจะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีกในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน (เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
 3. ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดเท่านั้น

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

ท่านสามารถดูรายละเอียดสิทธิปัจจุบันที่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนั้นๆได้ โดยท่านสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้โดยไปที่คำสั่ง ขอเปลี่ยนสถานพยาบาลที่หน้าเมนูข้อมูลทั่วไป

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์


ข้อมูลการส่งเงินสมทบ

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

คำสั้งนี้ท่านสามารถเรียกดูเงินสมทบทั้งหมดที่ท่านเคยส่งมาตั้งแต่เริ่มปีแรกที่ท่านได้เริ่มส่งประกันสังคม


ประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

ท่านสามารถเรียกดูประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนในปีท่านเคยไปใช้สิทธิได้


การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพมาตรา 33/39

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

กรณีที่จ่ายเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ ไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ โดยมีตัวอย่าง ผู้ประกันตนได้รับค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท คำนวณ ดังนี้

ถูกหักเงินสมทบ 5% ของค่าจ้าง (5 x 10,000) / 100 = 500 บาท
กรณีว่างงาน 0.5% (0.5 x 10,000) / 100 = 50 บาท
กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ 3% (3 x 10,000) / 100 = 300 บาท
ผู้ประกันตนอายุ 2 ปี และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขณะส่งเงินสมทบได้ 2 เดือน
*** ประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพจะได้รับ 300 x 2 = 600.00 บาท
*** การคำนวณเงินเดือนของผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการคำนวณจากเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

อธิบายเพิ่มเติมสำหรับเงินสมทบชราภาพของประกันสังคมนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับก็ต่อเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินชราภาพ ดังนี้

 1. อายุครบ 55 ปี สมทบไม่ครบ 180 เดือน (15 ปี) ได้บำเหน็จ
 2. อายุครบ 55 ปี สมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป (15 ปี) ได้บำนาญ
 3. ถ้าค่าจ้างเกินกว่าเดือนละ 15,000 บาท สมทบไม่ครบ 180 เดือน (15 ปี) จะได้บำนาญเดือนละ 3,000 บาท หากส่งเกิน 180 เดือน (15 ปี) จะได้เพิ่มปีละ 225 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อมูลที่มีในระบบ ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่รวมยอดที่อยู่ระหว่างการบันทึก เงินสมทบค้างชำระหรือข้อขัดข้องอื่นๆ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา


สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตน ม.33 และ ม. 39 ที่ท่านสามารถใช้ได้เพิ่มเติม

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมแบบออนไลน์

เบิกเงินกรณีเจ็บป่วย : สำหรับการขอรับสิทธิกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเจ็บป่วย โดยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลที่เลือกไว้ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่เสียเงินสักบาท รวมไปถึงการบำบัดไต ปลูกถ่ายอวัยวะ ค่าทำฟันประกันสังคม และเงินทดแทนรายได้ขณะเจ็บป่วยเงื่อนไขในการใช้สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเจ็บป่วย โดยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลที่เลือกไว้ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่เสียเงินสักบาท รวมไปถึงการบำบัดไต ปลูกถ่ายอวัยวะ ค่าทำฟันประกันสังคม และเงินทดแทนรายได้ขณะเจ็บป่วย

เบิกเงินกรณีทุพพลภาพหรือพิการ : สำหรับการขอรับสิทธิกรณีทุพพลภาพ ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนจะทุพพลภาพ โดยผู้ประกันตนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้ทุพพลภาพ ทั้งร่างกาย และจิตใจ เป็นจำนวนไม่เกิน 40,000 บาทต่อราย
 2. ค่าอวัยวะเทียม + อุปกรณ์
 3. ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพรับเงินจำนวน 500 บาทต่อเดือน

เบิกเงินกรณีเสียชีวิต : สำหรับการขอรับสิทธิกรณีเสีย ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 1 เดือนภายใน 6 เดือนก่อนที่จะเสียชีวิต โดยผู้ประกันตนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

 1. ค่าทำศพ 4,000 บาท
 2. เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต

เบิกเงินกรณีเป็นคนว่างงาน : สำหรับการขอรับสิทธิกรณีเป็นคนว่างงาน ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบ 6 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนที่จะว่างงาน โดยเงินคนว่างงาน จะจ่ายให้กับผู้ประกันตนใน 3 กรณี คือ

 1. หากโดนเลิกจ้าง : ได้เงินคนว่างงาน 50% ของค่าจ้างปีละไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน)
 2. หากลาออกเอง : ได้เงินคนว่างงาน 30% ของค่าจ้างปีละไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน)
 3. หากเกิดเหตุสุดวิสัยเช่นบริษัทปิดตัว : ได้เงินคนว่างงาน 50% ของค่าจ้างปีละไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน)

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูลที่ทางเรานำมาฝากหวังว่าท่านจะได้รับความรู้จากบทความนี้ นอกจากนี้เรายังมีอีกหลายๆบทความที่จะมาแนะนำให้ท่านอีกมากมายผ่านทางเว็บไซต์ sabuynews.com

บทความแนะนำ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า