วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

เช็กสิทธิรับเงินประกันรายได้ข้าว ปี66 ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

02 พ.ย. 2022
401

สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกๆท่าน หลังจากทางรัฐบาลแจ้งพี่น้องชาวเกษตรกรชาวนาเพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ ประกันรายได้ข้าว 65และ66  โดยท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โดยเกษตรกรสามารถไป เช็กสิทธิรับเงินประกันรายได้ข้าว ปี66 นอกจากนี้ทางโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2555/2566 ได้รับการอนุมัติเดินหน้าแล้วอีกด้วย…

เช็กสิทธิรับเงินประกันรายได้ข้าว ปี66

เช็กสิทธิรับเงินประกันรายได้ข้าว ปี66

เมื่อเร็วๆนี้ทางรัฐบาลได้แจ้งข่าวสำหรับท่าน พี่น้องชาวเกษตรกรชาวนาที่มี เช็กสิทธิประกันรายได้ปี 66 ได้แล้ววันนี้ นอกจากนี้ยังเปิดเผยความคืบหน้า สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2566  โดยโครงการนี้ออกแบบมากเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่แน่นอน ตามนโยบายรัฐบาลอย่างการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล สำหรับกําหนดจ่ายเงินส่วนต่าง ราคาข้าวให้กับเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2566 รวมทั้งสิ้น 33 งวด เริ่มตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จนถึง 26 พฤษภาคม 2566 เพื่อดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 150,127.75 ล้านบาท ดังนั้นพี่น้องชาวเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ปี 2565/2566 เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรปี 65 ผ่านออนไลน์ได้แล้ว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้…

ขั้นตอนการเช็กสิทธิรับเงินประกันรายได้ข้าว

เช็กสิทธิรับเงินประกันรายได้ข้าว ปี66

ให้ เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com หรือคลิกที่รูปด้านบน

เช็กสิทธิรับเงินประกันรายได้ข้าว ปี66

จากนั้นให้ท่านทำการ กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จากนั้นทำการกด ค้นหา ได้เลย หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ  โดยมีช่องทางเช็คเงินประกันรายได้ข้าว ดังนี้

 1. ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง โดยท่านสามารถโหลดได้ที่ลิงค์นี้ แบบแอนรอยด์ แบบ iOS
 2. สมัครผ่านบริการ BAAC Connect ที่ LINE Official BAAC Family เมื่อสมัครแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family
 3. สมัครเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com สามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากกรอกเลขบัตร โดยดูขั้นตอนการสมัครได้ตามข้อมูลด้านบน

กรณี ไม่ได้รับเงินประกันรายได้ข้าว

พี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้รับเงินให้ท่านไปติดต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. สาขาใกล้บ้านและอย่างลืมตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยไปดูได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอใกล้บ้าน ว่าให้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เพื่อเร่งแก้ไขเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียสิทธิในการรับเงิน


หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันราคาข้าว ปี 66

เช็กสิทธิรับเงินประกันรายได้ข้าว ปี66

 • สำหรับข้าวที่มีความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้
 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน  โดยราคาเพิ่มขึ้น 41% หรือมีราคา 14,200-15,300 บาทต่อตัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคา 10,600 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน โดยข้าวเปลือกเจ้าเพิ่มขึ้น 19% หรือราคา 9,300-9,500 บาทต่อตัน เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคา 7,700 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน โดยราคาเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 11% ราคา 10,600-10,100 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • โดยราคาเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 9.9% ราคา 9,500-10,000 บาทต่อตัน

เงินช่วยเหลือเกษตรกรมีอะไรบ้าง

เช็กสิทธิรับเงินประกันรายได้ข้าว ปี66

 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.68 ล้าน ครัวเรือน ใช้เงินงบประมาณ 86,740.31 ล้านบาท
 2. มาตรการคู่ขนาน 3 โครงการย่อย ได้แก่ 2.1 โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาที่ ข้าวประดังกันออกสู่ตลาดจํานวนมาก เพื่อป้องกันข้าวเปลือกราคาตก โดยจะมีเงินช่วยเหลือ เกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท ต่อรายต่อข้าว 1 ตัน 2.2 โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ให้กับสหกรณ์ที่ชะลอการขายข้าวหรือเก็บสต็อกข้าวไว้ เพื่อไม่ให้ข้าวที่ออกมามากจนล้นตลาด จนทําให้ข้าวราคาตก 2.3 โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสีที่เก็บสต๊อกข้าวไว้เช่นเดียวกัน
 3. โครงการไร่ละ 1,000 บาท หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกินครอบครัวละ 20 ไร่ เป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 55,364.75 ล้านบาท

สุดท้ายนี้สำหรับ พี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทุกท่าน สามารถไป เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรปี 66 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียโอกาสรับเงิน และเมื่อท่านมีสิทธิท่านจะได้รับการโอนเงินตรงเข้าบัญชี และยังมีรายได้เพิ่มจากเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,500 บาทต่อรายต่อข้าว 1 ตันให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และยังมีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นเงินไร่ละ 1,000 บาทด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูลที่ทางเรานำมาฝากหวังว่าท่านจะได้รับความรู้จากบทความนี้ นอกจากนี้เรายังมีอีกหลายๆบทความที่จะมาแนะนำให้ท่านอีกมากมายผ่านทางเว็บไซต์ sabuynews.com

บทความแนะนำ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า