วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

สินเชื่อสำหรับคนเงินน้อย เงินเดือน 8000 บาทก็สมัครได้

04 ก.ย. 2023
123

มาดู สินเชื่อสำหรับคนเงินน้อย เงินเดือน 8000 บาทก็สมัครได้  ในเวลานี้มีให้ไม่มากจากธนาคารต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 – 200,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ประมาณ 12% ต่อปี เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…

สินเชื่อสำหรับคนเงินน้อย เงินเดือน 8000 บาทก็สมัครได้

สินเชื่อสำหรับคนเงินน้อย

สินเชื่อ อีซี่ เลนดิ้ง

สินเชื่อสำหรับคนเงินน้อย

 • วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือขั้นต่ำ 8,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 12.99% ต่อปี
 • ไม่ต้องมีบัตรเครดิต
 • ใช้เงินกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้

สินเชื่ออีซี่ เลนดิ้ง มีข้อเสียดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารทั่วไป
 • มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่ออีซี่ เลนดิ้ง

 • อายุ 20-65 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีรายได้ประจำ
 • ประวัติการชำระหนี้ดี

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่ออีซี่ เลนดิ้ง

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • หนังสือรับรองรายได้

วิธีสมัครสินเชื่ออีซี่ เลนดิ้ง

สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของอีซี่ เลนดิ้ง หรือติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้าของอีซี่ เลนดิ้ง

การชำระหนี้สินเชื่ออีซี่ เลนดิ้ง

สามารถชำระหนี้ได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชำระผ่านตู้ ATM ชำระผ่านโมบายแบงกิ้ง เป็นต้น

สินเชื่ออิออนแฮปปี้ เพย์

สินเชื่อสำหรับคนเงินน้อย

สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวนอิออนแฮปปี้ เพย์ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้บริการโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สินเชื่อนี้สามารถเบิกเงินสดได้สูงสุด 300,000 บาท โดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวนอิออนแฮปปี้ เพย์

 • อายุ 20-65 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีรายได้ประจำ
 • ประวัติการชำระหนี้ดี

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวนอิออนแฮปปี้ เพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • หนังสือรับรองรายได้

การสมัครสินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวนอิออนแฮปปี้ เพย์ ท่านสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของอิออน หรือติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้าของอิออน

การชำระหนี้สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวนอิออนแฮปปี้ เพย์

สามารถชำระหนี้ได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชำระผ่านตู้ ATM ชำระผ่านโมบายแบงกิ้ง เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวนอิออนแฮปปี้ เพย์

 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 16% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า 3% ของยอดเงินที่เบิกถอน (ไม่รวม VAT 7%)
 • ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า 20% ของยอดหนี้ค้างชำระ

ข้อดีของสินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวนอิออนแฮปปี้ เพย์

 • อนุมัติวงเงินรวดเร็ว
 • สามารถใช้เงินกู้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้
 • ไม่ต้องมีบัตรเครดิต

ข้อเสียของสินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวนอิออนแฮปปี้ เพย์

 • อัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารทั่วไป
 • มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า เป็นต้น

ไมโครเครดิต บริการยืมก่อนคืนทีหลัง

สินเชื่อสำหรับคนเงินน้อย

สินเชื่อหมุนเวียนแอสเซนด์ นาโน เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหมุนเวียนที่ให้บริการโดยบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารออมสิน สินเชื่อนี้สามารถเบิกเงินสดได้สูงสุด 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับ ไมโครเครดิต บริการยืมก่อนคืนทีหลัง เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหมุนเวียนที่ให้บริการโดยบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด สินเชื่อนี้สามารถเบิกเงินสดได้สูงสุด 3,000 บาท โดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต

 • วงเงิน สูงสุด 100,000 บาท สูงสุด
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้นที่ 24% ต่อปี
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า 3% ของยอดเงินที่เบิกถอน (ไม่รวม VAT 7%)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20-65 ปี มีรายได้ประจำ ประวัติการชำระหนี้ดี
 • เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • การชำระหนี้ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชำระผ่านตู้ ATM ชำระผ่านโมบายแบงกิ้ง เป็นต้น

ไมโครเครดิต

 • วงเงิน สูงสุด 3,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 36 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้นที่ 25% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า เป็นต้น
 • คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20-65 ปี มีรายได้ประจำ ประวัติการชำระหนี้ดี
 • เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน หนังสือรับรองรายได้
 • การชำระหนี้ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชำระผ่านตู้ ATM ชำระผ่านโมบายแบงกิ้ง เป็นต้น

วิธีสมัคร ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการสินเชื่อ หรือติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการสินเชื่อ

สินเชื่อหมุนเวียนแอสเซนด์ นาโน มีข้อดีดังนี้

 • วงเงินสูง สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้
 • อนุมัติวงเงินรวดเร็ว
 • สะดวกในการเบิกเงินสด

สินเชื่อหมุนเวียนแอสเซนด์ นาโน มีข้อเสียดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยสูง
 • มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า เป็นต้น
 • เสี่ยงต่อการเป็นหนี้เสีย

ไมโครเครดิต บริการยืมก่อนคืนทีหลัง มีข้อดีดังนี้

 • วงเงินไม่สูงมาก เหมาะสำหรับการใช้จ่ายที่ไม่มากนัก
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อหมุนเวียนแอสเซนด์ นาโน
 • อนุมัติวงเงินรวดเร็ว
 • สะดวกในการเบิกเงินสด

ไมโครเครดิต บริการยืมก่อนคืนทีหลัง มีข้อเสียดังนี้

 • วงเงินไม่สูงมาก ไม่สามารถใช้จ่ายขนาดใหญ่ได้
 • มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า เป็นต้น
 • เสี่ยงต่อการเป็นหนี้เสีย

โดยสรุปแล้ว สินเชื่อหมุนเวียนแอสเซนด์ นาโน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อที่มีวงเงินสูง สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ ส่วนไมโครเครดิต บริการยืมก่อนคืนทีหลัง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อที่มีวงเงินไม่สูงมาก เหมาะสำหรับการใช้จ่ายที่ไม่มากนัก

ก่อนจากกันท่านควรเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ จากธนาคารต่างๆ เพื่อให้ได้รับสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการชำระหนี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า