วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

ฤกษ์ออกรถปี 2567 ขับขี่ปลอดภัย ตลอดทั้งปี

15 ธ.ค. 2023
81

ฤกษ์ออกรถมงคล คือวันและเวลาที่เชื่อว่าจะนำพาความโชคดีและความสำเร็จมาสู่ผู้ออกรถในวันนั้น ฤกษ์ออกรถมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความเชื่อเฉพาะบุคคลเท่านั้น โดยฤกษ์ออกรถที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย คือ ดูฤกษ์ออกรถตามวันเกิด เพราะเชื่อเป็นวันที่เหมาะสมกับตนเอง เสริมดวงเฮง ให้ปังๆ รวยๆ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดู ฤกษ์ออกรถปี 2567 กันดีกว่า

ฤกษ์ออกรถปี 2567 ขับขี่ปลอดภัย ตลอดทั้งปี

ฤกษ์ออกรถปี 2567 ขับขี่ปลอดภัย ตลอดทั้งปี

คำว่าฤกษ์ หมายถึง ช่วงเวลาที่เหมาะสมเสริมความเป็นสิริมงคล เพื่อทำพิธีมงคลต่างๆ ให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ราบรื่น และความผาสุขตลอดไป ฤกษ์มงคลสามารถวิเคราะห์ได้จากหลายปัจจัย เช่น ดวงดาว ดวงชะตา หรือ ฤกษ์ยามตามปฏิทินไทยและจีน โดยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น

ในวัฒนธรรมไทย ฤกษ์มงคลถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะในงานพิธีมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช เป็นต้น ฤกษ์มงคลที่ดีจะช่วยให้ส่งผลดีต่อชีวิต ดำเนินไปอย่างราบรื่น ปราศจากอุปสรรคกับผู้เกี่ยวข้องหรือประกอบพิธี นอกจากนี้ฤกษ์มงคลแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตามลักษณะของกิจกรรมที่จะทำ ฤกษ์มงคลที่เหมาะกับการออกรถ ได้แก่

 • ธงชัย เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ เป็นการเริ่มต้นที่สดใส ราบรื่น และนำพามาซึ่งชัยชนะ
 • ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ การงาน การเดินทาง เป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ มีอำนาจ บารมี และนำพามาซึ่งความสำเร็จ

ฤกษ์มงคลออกรถในเดือนมกราคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 06.09 – 10.29 น. ราชาฤกษ์
 • วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 06.11 – 10.31 น. ธงชัย
 • วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น. ธงชัย
 • วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 06.15 – 10.35 น. ราชาฤกษ์
 • วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 06.17 – 10.37 น. ธงชัย
 • วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 06.19 – 10.39 น. ราชาฤกษ์

ฤกษมงคลออกรถในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.01 – 10.21 น. ราชาฤกษ์
 • วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.03 – 10.23 น. ธงชัย
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.05 – 10.25 น. ธงชัย
 • วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.07 – 10.27 น. ราชาฤกษ์

ฤกษ์มงคลออกรถในเดือนมีนาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 06.03 – 10.23 น. ธงชัย
 • วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 06.05 – 10.25 น. ราชาฤกษ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 06.07 – 10.27 น. ราชาฤกษ์
 • วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 06.09 – 10.29 น. ธงชัย
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 06.11 – 10.31 น. ราชาฤกษ์
 • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น. ธงชัย

ฤกษ์มงคลออกรถในเดือนเมษายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 06.07 – 10.27 น. ธงชัย
 • วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 06.09 – 10.29 น. ราชาฤกษ์
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 06.11 – 10.31 น. ธงชัย
 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น. ธงชัย
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 06.15 – 10.35 น. ราชาฤกษ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 06.17 – 10.37 น. ราชาฤกษ์

ฤกษ์มงคลออกรถในเดือนพฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.09 – 10.29 น. ธงชัย
 • วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.11 – 10.31 น. ราชาฤกษ์
 • วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น. ราชาฤกษ์
 • วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.15 – 10.35 น. ธงชัย
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.17 – 10.37 น. ราชาฤกษ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.19 – 10.39 น. ราชาฤกษ์

ฤกษ์มงคลออกรถในเดือนมิถุนายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 06.09 – 10.29 น. ราชาฤกษ์
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 06.11 – 10.31 น. ราชาฤกษ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น. ธงชัย
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 06.15 – 10.35 น. ราชาฤกษ์
 • วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 06.17 – 10.37 น. ธงชัย
 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 06.19 – 10.39 น. ธงชัย

ฤกษ์มงคลออกรถในเดือนกรกฎาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:08 น. ราชาฤกษ์
 • วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:04 น. ธงชัย
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:02 น. ราชาฤกษ์
 • วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:01 น. ธงชัย
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00 น. ราชาฤกษ์

ฤกษ์มงคลออกรถในเดือนสิงหาคม 2567

 • วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 15:23 น. ธงชัย
 • วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 เวลา 16:12 น.ราชาฤกษ์
 • วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 14:11 น. ธงชัย
 • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 13:10 น.ราชาฤกษ์
 • วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 12:00 น.ราชาฤกษ์

ฤกษ์มงคลออกรถในเดือนกันยายน 2567

 • วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 15:38 น.ราชาฤกษ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 16:27 น.ราชาฤกษ์
 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 14:26 น. ธงชัย
 • วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 เวลา 13:25 น. ธงชัย
 • วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 12:00 น. ธงชัย

ฤกษ์มงคลออกรถในเดือนตุลาคม 2567

 • วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 15:53 น.ราชาฤกษ์
 • วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 16:42 น. ธงชัย
 • วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 14:41 น.ราชาฤกษ์
 • วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 เวลา 13:40 น.ราชาฤกษ์
 • วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 12:00 น. ธงชัย

ฤกษ์มงคลออกรถในเดือนพฤศจิกายน 2567

 • วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:08 น.ราชาฤกษ์
 • วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:57 น. ธงชัย
 • วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15:56 น.ราชาฤกษ์
 • วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14:55 น.ราชาฤกษ์
 • วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 12:00 น.ราชาฤกษ์

ฤกษ์มงคลออกรถในเดือนธันวาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567 เวลา 16:23 น. ธงชัย
 • วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 17:12 น.ราชาฤกษ์
 • วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 16:11 น.ราชาฤกษ์
 • วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 15:10 น. ธงชัย
 • วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 12:00 น. ธงชัย

วิธีเลือกฤกษ์ออกรถตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถปี 2567 ขับขี่ปลอดภัย ตลอดทั้งปี

ตามหลักโหราศาสตร์ไทย เชื่อว่าการเลือกฤกษ์ออกรถตามวันเกิด จะช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ปลอดภัย และขับขี่อย่างราบรื่น ดังนี้

 • คนเกิดวันอาทิตย์ เหมาะกับวันพุธกลางวัน วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เพราะวันอาทิตย์เป็นดาวอาทิตย์ ธาตุไฟ ตรงข้ามกับวันพุธกลางวันและวันเสาร์ซึ่งเป็นดาวพุธ ธาตุน้ำ ส่งผลให้เกิดพลังที่ส่งเสริมกันและกัน ส่วนวันพฤหัสบดีเป็นดาวพฤหัสบดี ธาตุดิน ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
 • คนเกิดวันจันทร์ เหมาะกับวันพุธกลางวัน วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เพราะวันจันทร์เป็นดาวจันทร์ ธาตุน้ำ ตรงข้ามกับวันพุธกลางวันและวันอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวพุธ ธาตุน้ำ ส่งผลให้เกิดพลังที่ส่งเสริมกันและกัน ส่วนวันศุกร์เป็นดาวศุกร์ ธาตุทอง ส่งเสริมโชคลาภ
 • คนเกิดวันอังคาร เหมาะกับวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เพราะวันอังคารเป็นดาวอังคาร ธาตุไฟ ตรงข้ามกับวันพุธกลางวันซึ่งเป็นดาวพุธ ธาตุน้ำ ส่งผลให้เกิดพลังที่ส่งเสริมกันและกัน ส่วนวันพฤหัสบดีเป็นดาวพฤหัสบดี ธาตุดิน ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน เหมาะกับวันพุธกลางวัน วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เพราะวันพุธกลางวันเป็นดาวพุธ ธาตุน้ำ ตรงข้ามกับวันพุธกลางคืน ซึ่งเป็นดาวพุธ ธาตุน้ำ ส่งผลให้เกิดพลังที่ส่งเสริมกันและกัน ส่วนวันศุกร์เป็นดาวศุกร์ ธาตุทอง ส่งเสริมโชคลาภ
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน เหมาะกับวันศุกร์ และวันอาทิตย์ เพราะวันพุธกลางคืนเป็นดาวพุธ ธาตุน้ำ ตรงข้ามกับวันเสาร์ ซึ่งเป็นดาวเสาร์ ธาตุดิน ส่งผลให้เกิดพลังที่ส่งเสริมกันและกัน ส่วนวันศุกร์เป็นดาวศุกร์ ธาตุทอง ส่งเสริมโชคลาภ
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี เหมาะกับวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เพราะวันพฤหัสบดีเป็นดาวพฤหัสบดี ธาตุดิน ตรงข้ามกับวันพุธกลางคืน ซึ่งเป็นดาวพุธ ธาตุน้ำ ส่งผลให้เกิดพลังที่ส่งเสริมกันและกัน ส่วนวันอาทิตย์เป็นดาวอาทิตย์ ธาตุไฟ ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
 • คนเกิดวันศุกร์ เหมาะกับวันอาทิตย์ เพราะวันศุกร์เป็นดาวศุกร์ ธาตุทอง ตรงข้ามกับวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวพฤหัสบดี ธาตุดิน ส่งผลให้เกิดพลังที่ส่งเสริมกันและกัน ส่วนวันอาทิตย์เป็นดาวอาทิตย์ ธาตุไฟ ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
 • คนเกิดวันเสาร์ เหมาะกับวันอาทิตย์ เพราะวันเสาร์เป็นดาวเสาร์ ธาตุดิน ตรงข้ามกับวันพุธกลางคืน ซึ่งเป็นดาวพุธ ธาตุน้ำ ส่งผลให้เกิดพลังที่ส่งเสริมกันและกัน ส่วนวันอาทิตย์เป็นดาวอาทิตย์ ธาตุไฟ ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า