วันพุธ, 17 เมษายน 2567

ฤกษ์ดีปี 2566 เสริมสิริมงคลยังไงให้ปังๆตลอดปี

13 ธ.ค. 2022
392

สำหรับท่านที่ต้องการจะทราบว่า ฤกษ์ดีปี 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ว่าจะมีฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ที่เหมาะกับการ เสริมสิริมงคลยังไงให้ปังๆตลอดปี 2565 ว่าจะมีวันไหนเหมาะสมบ้าง มาดูไปพร้อมๆ กัน เพื่อที่ท่านจะสามารถเลือกเอาฤกษ์ดี ไปเสริมสิริมงคลตามความสะดวกและเหมาะสมกับท่านได้เลย

ฤกษ์ดีปี 2566 เสริมสิริมงคลยังไงให้ปังๆตลอดปี

ฤกษ์ดี

รวม ฤกษ์วันดี ปี2566 เปิดธุรกิจ ขึ้นบ้านใหม่ เสริมสิริมงคลค้าขายร่ำรวย ตลอดปี ใครมีแพลนเปิดทำกิจการงานใหม่ มาทางนี้ เพื่อให้ท่านจะสามารถสำเร็จสใตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีวันไหนบ้างไปเช็กกันเลย…

เดือนมกราคม

 • วันพุธที่ 4 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 09:00-10:30น. และ 21:00-22:30 น .
 • วันพุธที่ 11 แรม 5 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 09:00-10:30น. และ 21:00-22:30น.
 • วันศุกร์ที่ 20 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 09:00-12:00น. และ 21:00-22:30น.
 • วันจันทร์ที่ 30 ขึ้น 9 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 09:00-12:00น. และ 21:00-22:30น.

เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี และอาทิตย์

เดือนกุมภาพันธ์

 • วันพุธที่ 1 ขึ้น 11 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 04:00-12:00น.
 • วันศุกร์ที่ 3  ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 06:45-13:50น.
 • วันศุกร์ที่ 10 แรม 5 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 04:00-13:11น.  และ 19:00-02:00น.
 • วันจันทร์ที่ 27  ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 07:00-07:47น.  และ 03:00-03:40น.

เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร และ พุธ

เดือนมีนาคม

 • วันจันทร์ที่ 6  ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 10:00-12:35น.  และ 14:00-21:00น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 9  แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 12:30-02:05น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 16  แรม 10 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 09:00-12:00น.  และ 19:00-02:18น.
 • วันศุกร์ที่ 17 แรม 11 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 10:00-10:30น.  และ 21:00-01:00น.
 • วันเสาร์ที่ 18 แรม 12 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล ช่วงเวลาที่ดี 07:00-11:30น.  และ 21:00-22:00น.
 • วันเสาร์ที่ 25  ขึ้น 4 ค่ำ เดือนห้า (4) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 14:00-17:30น.  และ 02:00-04:00น.

เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์ และเสาร์

เดือนเมษายน

 • วันจันทร์ที่ 3 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 10:00-12:30น.  และ 03:00-04:00น.
 • วันพุธที่ 5 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 08:00-12:30น.  และ 14:00-18:00น.
 • วันอาทิตย์ที่ 9 แรม 4 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 07:40-12:00น.  และ 16:30-03:45น.
 • วันพุธที่ 12 แรม 7 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 06:00-10:30น.  และ 19:00-03:00น.
 • วันเสาร์ที่ 15 แรม 10 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 06:00-10:04น.  และ 19:00-24:30น.
 • วันพุธที่ 19 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 10:30-14:00น.
 • วันเสาร์ที่ 22 ขึ้น 3 ค่ำ เดือนหก (5) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 02:00-07:30น.
 • วันเสาร์ที่ 29 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 09:30-14:09น.
 • วันอาทิตย์ที่ 30 ขึ้น 11 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 10:30-11:40น.

เหมาะกับทุกคน

เดือนพฤษภาคม

 • วันจันทร์ที่ 1 ขึ้น 12 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 11:14-11:24น.  และ 14:00-17:30น.
 • วันอังคารที่ 2 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 12:11-12:18น.  และ 16:07-19:22น.
 • วันพุธที่ 3  ขึ้น 14 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 13:09-20:23น.
 • วันจันทร์ที่ 8  แรม 4 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 18:12-19:22น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 แรม 7 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 06:32-12:34น.  และ 15:47-21:22น.
 • วันอาทิตย์ที่ 14 แรม 10 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 09:51-11:02น.
 • วันศุกร์ที่ 12 แรม 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 07:38-10:15น.  และ 14:13-22:26น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 แรม 14 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 06:36-12:59น.  และ 14:10-20:19น.
 • วันอาทิตย์ที่ 28 ขึ้น 9 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 04:19-11:06น.  และ 13:00-21:17น.
 • วันจันทร์ที่ 29 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 06:01-12:01น.  และ 13:00-23:28น.

เหมาะกับทุกคน

เดือนมิถุนายน

 • วันพุธที่ 7  แรม 4 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 21:01-23:54น.
 • วันอาทิตย์ที่ 11 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 08:24-12:59น.  และ 15:14-17:42น.
 • วันพุธที่ 14 แรม 11 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 09:28-11:38น.  และ 14:29-01:24น.
 • วันศุกร์ที่ 16 แรม 13 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 07:25-12:59น.  และ 13:42-14:02น.
 • วันเสาร์ที่ 17 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 07:02-12:59น.  และ 14:37-14:42น.
 • วันเสาร์ที่ 24 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 06:19-10:50น.  และ 15:49-02:05น.
 • วันจันทร์ที่ 26 ขึ้น 9 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 06:46-12:40น.  และ 13:00-18:45น.
 • วันอังคารที่ 27  ขึ้น 10 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 08:37-09:10น.  และ 13:36-20:01น.

เดือนกรกฎาคม

 • วันจันทร์ที่ 3  แรม 1 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 10:27-12:59น.  และ 16:26-19:35น.
 • วันศุกร์ที่ 6 แรม 4 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 06:32-10:01น.  และ 22:47-03:39น.
 • วันพุธที่ 12 แรม 10 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 10:11-12:59น.  และ 19:44-21:54น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 แรม 11 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 11:13-12:59น.  และ 21:49-03:05น.
 • วันศุกร์ที่ 14 แรม 12 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 04:04-12:14น.  และ 18:29-22:14น.
 • วันพุธที่ 19 ขึ้น 2 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 08:45-12:59น.  และ 23:15-02:02น.
 • วันศุกร์ที่ 21 ขึ้น 4 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 09:16-10:33น.
 • วันจันทร์ที่ 24 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 06:03-06:42น. และ 13:19-16:03น.
 • วันจันทร์ที่ 31 ขึ้น 14 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 06:03-06:42น. และ 13:19-16:03น.

เหมาะกับทุกคน ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์ และพุธกลางคืน

เดือนสิงหาคม

 • วันพุธที่ 2 แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 14:41-21:39น.
 • วันพุธที่ 9 แรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 05:47-07:25น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 แรม 9 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 05:36-06:30น.
 • วันอังคารที่ 29 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 11:57-22:47น.
 • วันพุธที่ 30 ขึ้น 14 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 09:42-21:13น.

เหมาะกับทุกคน

เดือนกันยายน

 • วันพุธที่ 6 แรม 6 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 13:23-18:35น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 7  แรม 7 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 13:32-18:08น.
 • วันพุธที่ 13 แรม 13 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 23:40น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 08:04-11:01น.
 • วันพุธที่ 27 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 05:24-20:05น.
 • วันศุกร์ที่ 29 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 15:26-02:16น.

เหมาะกับทุกคน ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

เดือนตุลาคม

 • วันจันทร์ที่ 2 แรม 3 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 09:42-21:35น.
 • วันพุธที่ 4 แรม 4 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 07:31-21:11น.
 • วันพุธที่ 11 แรม 12 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 06:54-14:04น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 แรม 13 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 09:22-16:05น.
 • วันศุกร์ที่ 13 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 11:49-17:56น.
 • วันศุกร์ที่ 20 ขึ้น 6 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 18:20-19:40น.
 • วันจันทร์ที่ 23 ขึ้น 9 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 14:15-15:02น.
 • วันอังคารที่ 31 แรม 2 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 05:02-21:25น.

เหมาะกับทุกคน ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

เดือนพฤศจิกายน

 • วันพุธที่ 1 แรม 3 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 04:58-21:02น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 9  แรม 11 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 06:19-19:03น.
 • วันศุกร์ที่ 17 ขึ้น 5 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 10:07-02:14น.
 • วันพุธที่ 22 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 18:33-00:13น.
 • วันจันทร์ที่ 27 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 12:53-12:57น. 

เหมาะกับทุกคน ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี และจันทร์

เดือนธันวาคม

 • วันจันทร์ 4 แรม ๗ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 17:21-21:19น. 
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 23:22-02:22น. 
 • วันจันทร์ที่ 11 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 09:30-03:01น. 
 • วันอังคารที่ 19  ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 04:19-15:16น. 
 • วันจันทร์ที่ 25 ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ ช่วงเวลาที่ดี 04:12-20:32น. 

เหมาะกับทุกคน

ก่อนจากกันสำหรับการถือฤกษ์งามยามดีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือเกิดความสบายใจในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องวิตกกังวลห่วงใย และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้อเสีย คือบุคคลที่เชื่อมั่นฤกษ์งามยามดีมากเกินไปจะทำอะไรก็ต้องรอคอยฤกษ์ เมื่อถึงคราวเหมาะที่ควรทำก็ไม่ทำ เพราะยังไม่ได้ฤกษ์ ผลประโยชน์ที่ควรได้ก็ไม่ได้ทำให้เสียไปกับกาลเวลา บุคคลผู้ถือฤกษ์จัด มัวแต่รอคอยฤกษ์ดีอยู่ มักจะทำอะไรไม่ทันเพื่อน ดังนั้นควรพิจารณาการดูฤกษ์ให้เหมาะสม จึงจะเรียกได้ว่า  ฤกษ์งามยามดี

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูลที่ทางเรานำมาฝากหวังว่าท่านจะได้รับความรู้จากบทความนี้ นอกจากนี้เรายังมีอีกหลายๆบทความที่จะมาแนะนำให้ท่านอีกมากมายผ่านทางเว็บไซต์ sabuynews.com

บทความแนะนำ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า