วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

รวมบทสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลรับปี 2566

21 ธ.ค. 2022
349

ปีใหม่นี้สำหรับท่านไหนที่ยังไม่รู้จะทำอะไร เราจะขอชวนท่านมาสวดมนต์ข้ามปี โดยเราได้ บทสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลรับปี 2566 เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล ให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดทั้งปี 2566 สำหรับการสวดมนต์ข้ามปีเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิตที่หลายคนทำในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพราะถือเป็นการทำบุญช่วยให้พบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปีอีกด้วย…

บทสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลรับปี 2566

บทสวดมนต์ข้ามปี

การสวดมนต์ข้ามปี เป็นการสวดมนต์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสิริมงคล สำหรับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีการสวดมนต์ข้ามปีที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีการสวดมนต์ข้ามปีประจำปี เสริมสร้างความสุข ความสงบ ความมีสุขภาพดี และความมั่นคงของชีวิต แะในปี 2566 การสวดมนต์ข้ามปีประจำปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะมีการสวดมนต์ข้ามปีสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ตาม สถานที่ วัด หรือที่บ้านของท่านเองได้

การสวดมนต์ข้ามปีดียังไง

เรื่องของการสวดมนต์นั้น จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นคนไม่เคร่งเครียด จิตของเราสงบนิ่ง เยือกเย็น ทำให้หลับสบาย ตื่นมาก็เป็นสุข ทำให้การผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารหมดไป เพราะปอดของเราต้องมีกำลัง และที่สำคัญที่สุด คือ การปรับสมดุลของร่างกาย ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ครอบครัวมีความสุข รวมไปถึงเทวดาก็รัก และเมตตาคุ้มครองรักษา นี่คือ พลานุภาพของการสวดมนต์ และก็เจริญสมาธิภาวนา

อานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปีมีหลายคำสวดมนต์ แต่อาจจะแตกต่างกันขึ้นกัน

 • ลดอบายมุข อุบัติเหตุ และความชั่วร้าย
 • ถือว่าเป็นการทำบุญรูปแบบหนึ่งให้กับชีวิต
 • ช่วยเพิ่มธรรมะและศีลธรรมให้ตัวเอง
 • เป็นการสร้างบรรยากาศรู้เช่นเห็นจริงในสัจธรรม
 • ช่วยลดความเครียด และช่วยเพิ่มความสุขภาพจิต
 • เริ่มต้นปีด้วยสิ่งที่เป็นมงคล อันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี

ขั้นตอนสำหรับการสวดมนต์ข้ามปี

บทสวดมนต์ข้ามปี

การเตรียมความพร้อมในการสวดมนต์ข้ามปีนั้นไม่ยาก เพียงทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้พร้อมที่จะรับศีลและพร แต่นอกจากจิตใจแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมอีก คือ ร่างกาย เพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องนั่งเป็นเวลานาน จึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ กรมการแพทย์จึงให้คำแนะนำ ดังนี้

 1. ควรหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบเป็นเวลานาน ควรสลับท่านั่งระหว่างพับเพียบกับขัดสมาธิ และยกลำตัวหรือกระบังลมขึ้นเป็นช่วงๆ เพื่อลดการกดน้ำหนักเฉพาะจุดและต้านทานแรงดึงดูดของโลก โดยทำเป็นช่วงๆ ช่วงละ 10 นาที และคลายกล้ามเนื้อลงประมาณ 1 นาที ทำสลับกันไป
 2. ก่อนการสวดมนต์ควรกินอาหารที่ย่อยง่าย เน้นผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัด เพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น
 3. ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการสวดมนต์ เพื่อฟิตร่างกาย ทำให้สวดมนต์ได้ยาวนานขึ้น
 4. หลังจากการสวดมนต์ ควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพ เนื่องจากนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน
 5. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่า อาจจะนั่งเก้าอี้แทนการนั่งกับพื้น เพื่อลดอาการปวดเข่า

บทสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลรับปี 2566

บทสวดมนต์ข้ามปี

เริ่มต้น กล่าวบูชาพระรัตนตรัย

 • อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
 • อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
 • อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

กราบพระรัตนตรัย

 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นมัสการพระพุทธเจ้า

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

สมาทานศีล 5

 • ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

บทพระพุทธคุณ

 • อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
 • อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

บทพระธรรมคุณ

 • สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

บทพระสังฆคุณ

 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 • อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

มงคลสูตร

 • เอวัมเม สุตังฯ
 • เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
 • อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา
 • อะภิกกันตายะ รัตติยา อภิกกันตะวัณณา
 • เทวะ ละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวา
 • เยนะ  ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ
 • อุปะสังกะมิตะวา ภะวันตัง อภิวาเทตะวา
 • เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา
 • ภะคะวันตัง คาถายะ อัชณะภาสิ
 • พะหู เทวา มะนุสสา จะ มัคะลานิ อะจินตะยุง
 • อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง
 • อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ แสวะนา
 • ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
 • อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
 • สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
 • อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม
 • อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
 • กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
 • กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
 • นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • ผุฎฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
 • อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
 • เอตาทิสามิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
 • สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

บทโพชณังคปริตร

 • โพชณังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
 • วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชณังคา จะ ตะถาปะเร
 • สะมารุเปกขะโพชณังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา
 • มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตา
 • สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิกา
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯ
 • เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
 • คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชณังเค สัตตะ  เทสะยิ
 • เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
 • เอทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
 • จุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรัง
 • สัมโมฑิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
 • ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณัมนัมปิ มะเหสินัง
 • มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เตโหตุ สัพพะทาฯ

บทพุทธชัยมงคลคาถา

 • พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
 • ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 • มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
 • ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 • นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
 • เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 • อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
 • อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 • กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
 • สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 • สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
 • ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 • นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
 • อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 • ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
 • ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 • เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
 • หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

แผ่เมตตา

แผ่เมตตาให้ตัวเอง

 • อะหัง สุขิโต โหมิ
 • อะหัง นิททุขโข โหมิ
 • อะหัง อะเวโร โหมิ
 • สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

แผ่เมตตาทั่วไป

 • สัพเพ สัตตา
 • อะเวราโหนตุ
 • อัพยาปัชณาโหนตุ
 • อะนีฆาโหนตุ
 • สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ก่อนจากกันไม่ใช่เฉพาะแต่การสวดมนต์ข้ามปี ถ้ามีโอกาส มีเวลา ก็ขอให้สวดมนต์กันอย่างสม่ำเสมอ เวลามีความสุขสวดมนต์ มีความทุกข์สวดมนต์ สวดบ่อยๆ เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเวลาที่มีความทุกข์เลย อันนี้เป็นความสำคัญสุดๆ สุดท้าย การสวดมนต์เป็นพลังที่มหัศจรรย์ ทำให้ชีวิตของทุกท่านมีความสุข

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูลที่ทางเรานำมาฝากหวังว่าท่านจะได้รับความรู้จากบทความนี้ นอกจากนี้เรายังมีอีกหลายๆบทความที่จะมาแนะนำให้ท่านอีกมากมายผ่านทางเว็บไซต์ sabuynews.com

บทความแนะนำ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก pptv

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า