วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดรายละเอียด จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

18 ก.ย. 2023
113

หลังจากที่ทาง นายก เศรษฐา ทวีสิน ได้เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการจาก มติครม.ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น 2 รอบ ดังนั้นในวันนี้เราจะมาเปิดรายละเอียด จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ต่อเดือน ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างและเสียงตอบรับจากโลกออนไลน์เวลานี้เป็นอย่างไรบ้าง

เปิดรายละเอียด จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

ในวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้ความนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนในสำนักคลัง ได้จัดประชุมครั้งสำคัญเพื่อพิจารณามติและมาตรการต่างๆ ซึ่งในรายการประชุมครั้งนี้ หนึ่งในประเด็นที่สะท้อนผลต่อความสั่นสะเทือนในโลกออนไลน์และเป็นที่ประชาสัมพันธ์อย่างมากคือเรื่องการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ โดยมติครม. ได้เสนอแนวคิดที่กำลังกลายเป็นประเด็นโต้แย้งในสังคมออนไลน์ ซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการจากเดิมที่จ่ายเงินเดือนในแต่ละเดือนเป็นการจ่ายเงินเดือน 2 รอบต่อเดือน

ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เหตุผลของการปรับเปลี่ยนนี้คือเพื่อลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการเงินเดือนของข้าราชการและทำให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนในรูปแบบ 2 รอบต่อเดือน ซึ่งมีความหวังว่าจะช่วยลดปัญหาการกู้ยืมสินที่บางครั้งอาจเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการต้องรอจ่ายเงินเดือนสิ้นเดือน นอกจากนี้ การแบ่งจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบยังเป็นแนวทางในการลดความล้มเหลวในการบริหารเงินและช่วยเพิ่มความมั่นคงในการเงินของข้าราชการชั้นต่างๆ นอกจากนี้ตามความคิดเห็นของเรา การแบ่งเงินเดือนเป็น 2 รอบสามารถมีผลต่อความสะดวกสบายในการจัดการเงินและค่าใช้จ่ายของคุณได้ โดยมีข้อดีและข้อเสียต่างๆ ดังนี้:

ข้อดีของการแบ่งเงินเดือนเป็น 2 รอบ

 1. การจัดการง่ายขึ้น: การแบ่งเงินเดือนเป็น 2 รอบอาจทำให้คุณมีเงินในมือในระหว่างรอบการจ่ายเงินเดือน ทำให้ง่ายต่อการวางแผนการใช้จ่ายและการจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละรอบเงินเดือน
 2. ลดความต้องการกู้ยืม: การได้รับเงินเดือนเป็น 2 รอบอาจช่วยลดความต้องการกู้ยืมเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ซึ่งอาจลดภาระหนี้และค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
 3. มีความมั่นคงในการเงิน: การแบ่งเงินเดือนเป็น 2 รอบอาจช่วยให้คุณมีเงินในมือในทุกๆ รอบเดือน ทำให้คุณไม่ต้องรอคอยสิ้นเดือนเพื่อได้รับเงิน ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นคงในการเงินของคุณ

ข้อเสียของการแบ่งเงินเดือนเป็น 2 รอบ

 1. การจัดการเสียเวลา: การแบ่งเงินเดือนเป็น 2 รอบอาจทำให้คุณต้องใช้เวลาในการจัดการเงินมากขึ้น โดยการแยกการชำระค่าใช้จ่ายอาจทำให้คุณต้องทำการโอนเงินหลายครั้งในเดือน
 2. ความซับซ้อน: การแบ่งเงินเดือนเป็น 2 รอบอาจทำให้ระบบการจัดการเงินเดือนที่ธนาคารต้องใช้มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดเงินหรือการจ่ายเงิน
 3. ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจ่ายเงิน: การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจ่ายเงินเดือนอาจทำให้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบใหม่ และใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนนี้

การแบ่งเงินเดือนเป็น 2 รอบมีข้อดีและข้อเสียต่างๆ ดังนั้นคุณควรพิจารณาความเหมาะสมของแนวคิดนี้ตามสถานการณ์และความต้องการของคุณเองเพื่อตัดสินใจว่ามันจะเหมาะกับคุณหรือไม่

ความกังวลของพนักงานราชการกับ แนวคิดการแบ่งเงินเดือนเป็น 2 รอบ

จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

มีความกังวลจากพนักงานราชการในกระทรวงแห่งหนึ่ง มีหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการแบ่งเงินเดือนเป็น 2 รอบ เพื่อประเมินว่าแนวคิดนี้สามารถตอบโจทย์ความจริงหรือไม่ คำถามหลักๆ ที่เกิดขึ้นได้แก่

 • สำหรับคนที่ต้องการผ่อนรถ ผ่อนบ้าน และผ่อนบัตรเครดิต แนวคิดการแบ่งเงินเดือนเป็น 2 รอบ จะมีผลต่อการผ่อนชำระหนี้และการจัดการค่าใช้จ่ายในรายเดือนรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างไร
 • ถ้าพนักงานราชการมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลในการแบ่งเงินเดือน ทางรัฐบาลจะมีแนวทางหรือคำแนะนำในการชะลอการใช้แนวคิดนี้หรือไม่?
 • ในกรณีที่พนักงานราชการคิดว่าแนวคิดการแบ่งเงินเดือนเป็น 2 รอบไม่เหมาะสม รัฐมีความคาดหวังหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวคิดนี้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นหรือไม่?
 • แนวคิดนี้ตอบโจทย์จริงหรือไม่ หลายคนมองว่าแนวคิดนี้อาจไม่ตอบโจทย์จริง เพราะอาจทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อน้อยลง เนื่องจากเงินเดือนจะน้อยลงครึ่งหนึ่งในแต่ละรอบ
 • เงินเดือน 20,000 บาทกว่าๆ หากแบ่งเป็น 2 รอบ จะเพียงพอหรือไม่ คนที่มีรายได้ 20,000 บาทกว่าๆ หากแบ่งเป็น 2 รอบ จะเหลือเงินเพียงเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
 • คนที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ผ่อนบัตรเครดิต จะเป็นอย่างไร ธนาคารจะตัดเงินเดือนอย่างไร หากเงินเดือนถูกแบ่งเป็น 2 รอบ

นอกจากนี้ ยังมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการนำแนวคิดนี้มาใช้ก่อน เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในหลายประเด็นและเพื่อให้แนวคิดนี้ตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุด รัฐบาลควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

 1. รัฐบาลควรศึกษาผลกระทบจากแนวคิดนี้อย่างรอบด้าน เพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
 2. รัฐบาลควรหารือกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระหนี้
 3. รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์แนวคิดนี้ให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

สรุปเหตุผลของการแบ่งเงินเดือน 2 รอบรัฐบาลมีแนวคิดที่จะแบ่งเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น และกำลังซื้อที่ลดลง การแบ่งเงินเดือน 2 รอบ จะทำให้ข้าราชการมีรายได้เข้ามาทุกเดือน ทำให้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และไม่ต้องรอคอยสิ้นเดือนเพื่อรับเงินเดือนก้อนใหญ่ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ การแบ่งเงินเดือน 2 รอบ ยังจะช่วยให้ข้าราชการสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า