วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2567

ข้าราชการเฮ เตรียมเสนอครม.ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการพฤศจิกายนนี้ 

10 พ.ย. 2023
88
เงินเดือนข้าราชการ-government-officer-work

เป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินกับเหล่าข้าราชการที่ไม่ได้สัมผัสกับคำว่าขึ้นเงินเดือนมาอย่างยาวนาน อาชีพดังกล่าวมาพร้อมความมั่นคงในชีวิตและสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมจนหลายคนอยากจะเป็น แต่สิ่งที่ต้องแลกก็คือเงินเดือนข้าราชการที่น้อยกว่าการทำงานกับหน่วยงานเอกชนอยู่หลายเท่าเลยทีเดียว แม้ว่าในแต่ละปีข้าราชการจะมีการขึ้นเงินเดือนตามผลงานและตำแหน่งอยู่แล้ว แต่การปรับขึ้นเงินเดือนชุดใหญ่ให้ตรงกับค่าเงินในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นน้อยครั้งอย่างน่าเหลือเชื่อ มันจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยเลยทีเดียวที่ล่าสุดข้าราชการกำลังจะได้ปรับขึ้นเงินเดือน โดยจะมีการนำเสนอครม.ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ 

เลขาธิการก.พ.เผย แนวทางการปรับเงินเดือนของข้าราชการปี 2567

เงินเดือนข้าราชการ-government-officer-salary

ตามรายงานข่าวเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยถึงแนวทางการปรับเงินเดือนของข้าราชการในปีงบประมาณ 2567 ว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับขึ้นเงินเดือน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของการปรับขึ้นเงินเดือน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาแนวทางการปรับขึ้นเงินเดือน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ภาระงบประมาณ และผลกระทบต่อระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

นายปานปรีย์ กล่าวว่า แนวทางการปรับขึ้นเงินเดือนมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นไม่เท่ากัน โดยอาจปรับขึ้นให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยมากกว่าข้าราชการชั้นสูง โดยคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

จากรายงานข่าวดังกล่าว คาดว่าการปรับเงินเดือนในปีงบประมาณ 2567 น่าจะปรับขึ้นไม่ต่ำกว่า 4% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือข้าราชการในการครองชีพ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในปีงบประมาณ 2566 อยู่ที่ประมาณ 4.6% อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นเงินเดือนอาจส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ เนื่องจากข้าราชการมีจำนวนประมาณ 1.5 ล้านคน หากปรับขึ้นเงินเดือนทุกระดับเท่ากัน จะส่งผลกระทบต่องบประมาณประมาณ 6,000 ล้านบาท

หากการปรับเงินเดือนข้าราชการในปีงบประมาณ 2567 เป็นไปตามคาดการณ์ ข้าราชการชั้นผู้น้อยจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อเดือน ส่วนข้าราชการชั้นสูงจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนประมาณ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน

เจาะลึกเงินเดือนของข้าราชการออกเมื่อไหร่ ขึ้นล่าสุดตอนไหน

สำหรับคนที่อยากทำงานราชการก็คงสงสัยว่าเงินเดือนข้าราชการออกวันไหน โดยปกติแล้วจะออกภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน หากวันที่ 28 ตรงกับวันหยุดราชการ ก็จะมีการจ่ายเงินเดือนในวันสุดท้ายของเวลาราชการ เงินเดือนล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 โดยปรับขึ้นเงินเดือนครั้งละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ดังนั้น ข้าราชการจะขึ้นเงินเดือนอีกครั้งในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับเงินเดือนข้าราชการปี 66 ปัจจุบันยังคงเท่าเดิม เนื่องจากต้องยื่นเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนว่าเห็นสมควรหรือไม่ 

เผยสาเหตุ ทำไมการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการจึงไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

เงินเดือนข้าราชการ-government-officer

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ นั่นก็เป็นเพราะว่ามีอุปสรรคมากมายเต็มไปหมดในการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ประกอบไปด้วย 

  • อุปสรรคด้านงบประมาณเป็นอุปสรรคที่พบได้บ่อยที่สุด เนื่องจากการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการจะส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าราชการมีจำนวนประมาณ 1.5 ล้านคน หากปรับขึ้นเงินเดือนทุกระดับเท่ากัน จะส่งผลกระทบต่องบประมาณประมาณ 6,000 ล้านบาท ยิ่งหากปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราที่สูง ก็ยิ่งส่งผลต่อภาระงบประมาณมากขึ้นไปอีก รัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบต่องบประมาณก่อนที่จะตัดสินใจปรับขึ้นเงินเดือนแก่ข้าราชการ
  • อุปสรรคด้านการบริหารงานบุคคลเป็นอุปสรรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามอายุราชการและอาวุโสเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงผลงานหรือความสามารถ ทำให้ข้าราชการบางคนได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าแม้จะทำงานไม่เท่ากัน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการทุจริตในการเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกด้วย ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรมในหมู่ข้าราชการ

นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และความเหลื่อมล้ำในสังคม

ค้นหาสาเหตุ ทำไมข้าราชการจึงเงินเดือนน้อย 

ข้าราชการเงินเดือนน้อย เมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ ในภาคเอกชน มีหลายสาเหตุ ดังนี้

  • ปัจจัยด้านงบประมาณ รัฐบาลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จำเป็นต้องมีงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินการต่างๆ ดังนั้น การขึ้นเงินเดือนจึงต้องคำนึงถึงภาระงบประมาณเป็นสำคัญ หากขึ้นเงินเดือนมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณของภาครัฐ
  • ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคล ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับอายุราชการและอาวุโสเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงผลงานหรือความสามารถ ทำให้ข้าราชการบางคนได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าแม้จะทำงานไม่เท่ากัน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการทุจริตในการเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกด้วย ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรมในหมู่ข้าราชการ
  • ปัจจัยด้านค่าครองชีพ ค่าครองชีพในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เงินเดือนของข้าราชการไม่ได้ปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้ข้าราชการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ

รู้หรือไม่ ข้าราชการเงินเดือนขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเอกชน 

ผลกระทบของเอกชนเมื่อข้าราชการได้ขึ้นเงินเดือน อาจเป็นข่าวดีสำหรับเหล่าข้าราชการ แต่สำหรับหน่วยงานเอกชนแล้ว พวกเขากลับได้รับผลกระทบในด้านลบมากกว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานเอกชนจากการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ มีดังนี้ 

  • ผลกระทบด้านต้นทุน การปรับขึ้นเงินเดือนจะส่งผลต่อต้นทุนของภาคเอกชน เนื่องจากภาคเอกชนต้องแข่งขันกับภาครัฐในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ ดังนั้น หากข้าราชการได้ขึ้นเงินเดือน ก็อาจทำให้ภาคเอกชนต้องปรับขึ้นค่าจ้างให้กับพนักงานของตนด้วย เพื่อไม่ให้สูญเสียพนักงานที่มีความสามารถไป ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของภาคเอกชน
  • ผลกระทบด้านการแข่งขัน การปรับขึ้นเงินเดือนอาจส่งผลต่อการแข่งขันของภาคเอกชน เนื่องจากภาคเอกชนที่มีรายได้ต่ำอาจไม่สามารถปรับขึ้นค่าจ้างให้กับพนักงานของตนได้เท่ากับภาคเอกชนที่มีรายได้สูง ซึ่งอาจทำให้ภาคเอกชนที่มีรายได้ต่ำเสียเปรียบในการแข่งขันกับภาคเอกชนที่มีรายได้สูง

นอกจากนี้ การปรับขึ้นเงินเดือนแก่ข้าราชการอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ เนื่องจากจะทำให้ต้นทุนการผลิตของภาคเอกชนสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น ส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชน และอาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวได้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า