วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวร-ผู้ล่วงลับ กรวดน้ำ [ฉบับครบที่สุด]

23 พ.ค. 2023
286
บทกรวดน้ำสวดแล้วชีวิตปัง

บทกรวดน้ำ คือบทสวดมนต์สำคัญที่เอาไว้ใช้ในการแผ่ส่วนบุญ ส่วนกุลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ล่วงลับหลังทำบุญ แต่รู้หรือไม่ว่าวิธีการสวด บทกรวดน้ำ ที่ถูกต้องนั้นต้องสวดอย่างไร สวดบทไหนถึงจะได้อานิสงส์เต็ม ๆ 

บทความนี้ Sabuy News เลยขอมาบอกบุญ บทกรวดน้ำ สวดมนต์บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวร-ผู้ล่วงลับ กรวดน้ำยังไงให้ได้อานิสงส์เต็ม ๆ ไปติดตามกัน

สารบัญเลือกอ่านที่สนใจ : 

  • บท กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล สมบูรณ์ที่สุด
  • บทกรวดน้ำ ให้ผู้ล่วงลับ
  • บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวร
  • บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวรแบบสั้น
  • บทกรวดน้ำ หลังใส่บาตร
  • บทกรวดน้ำ หลังสวดมนต์
  • บทกรวดน้ํา อิทังเม
  • สรุป บทกรวดน้ำ

บท กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล สมบูรณ์ที่สุด

ขออธิบายก่อนว่า บทกรวดน้ำ นั้นเราสามารถกรวดน้ำได้ 2 แบบได้แก่ กรวดน้ำแบบเปียกและกรวดน้ำแบบแห้ง โดยกรวดน้ำแบบเปียก คือการใช้น้ำเป็นสื่อ ค่อย ๆ เทน้ำลงที่ภาชนะพร้อมกับสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศผลบุญกุศล และ กรวดน้ำแบบแห้ง คือสวดบทกรวดน้ำโดยที่เราไม่ต้องเทน้ำ ขอแค่ประนมมือ ตั้งจิตอธิษฐานผู้ที่เราต้องการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้

โดย บท กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลสมบูรณ์ที่สุดนั้นชื่อว่า ‘บทกรวดน้ำ อิมินา’ ตั้งจิตให้มั่นแล้วท่องบทนี้ได้เลย

ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นเตรียมกรวดน้ำ ท่องบทสวดนี้ไว้ในใจ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา

อาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา

ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ

พรัหมมะ มาราจะ อินทา จะ ทุโลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุ ปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาทิปะ วะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมา

ปัญจะมาเร ชิเร นาโถ ปัตจะสัมโพธิ มุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ มหาเวรัง

สัพพะพุทเธ นะมามิหัง

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

บทกวดน้ำสวดหลังทำบุญ

บทกรวดน้ำ ให้ผู้ล่วงลับ 

การกรวดน้ำ อย่างที่บอกไปว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับที่เราเคารพนับถือ โดยการกรวดน้ำให้ผู้ล่วงลับนั้น สามารถใช้บทกรวดน้ำ อิมินา ในข้อที่แล้วได้เลย เพราะเป็นบทกรวดน้ำที่มีอานิสงส์แรงกล้าที่สุด

บทกรวดน้ำ ให้ผู้ล่วงลับ บทกรวดน้ำ อิมินา

ตั้งจิตเพียรระลึกถึงผู้ล่วงลับที่เราต้องการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล โดยการกล่าว ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่ (ชื่อ-นามสกุล ของผู้ล่วงลับ)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา

อาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา

ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ

พรัหมมะ มาราจะ อินทา จะ ทุโลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุ ปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาทิปะ วะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมา

ปัญจะมาเร ชิเร นาโถ ปัตจะสัมโพธิ มุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ มหาเวรัง

สัพพะพุทเธ นะมามิหัง

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวร

อยากกรวดน้ำให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ขจัดสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากชีวิต ขอให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ต้องกรวดน้ำบทนี้เลย

ข้าพเจ้า (บอกชื่อ-นามสกุล) ขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนายบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวรแบบสั้น

บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวรแบบสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเยอะ ทำได้ทุกวันตามความสะดวก ต้องสวดบทนี้เลย ‘อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย’ พร้อมกับการตั้งจิตอธิษฐานส่งส่วนบุญ ส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของเรา

บทกรวดน้ำ หลังใส่บาตร

บทกรวดน้ำ หลังใส่บาตร เป็นบทกรวดน้ำที่เอาไว้ใช้หลังจาก ใส่บาตรตอนเช้า เสร็จ ซึ่งจะมีความสั้นกว่าบทกรวดน้ำแบบอื่น ๆ (และเหมือนกับ บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวรแบบสั้น) โดยเราจะเรียกบทกรวดน้ำ หลังใส่บาตรว่า บทกรวดน้ำ อิทังเม ตามนี้เลย

‘อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย’ 

ถึงแม้ว่า บทกรวดน้ำ หลังใส่บาตร จะท่องแค่สั้น ๆ แต่ก็เข้มขลังขอเพียงแค่เราตั้งจิตตั้งใจในการสวด บทกรวดน้ำ บทนี้

บทกรวดน้ำ หลังใส่บาตร

บทกรวดน้ำ หลังใส่บาตร เป็นบทกรวดน้ำที่เอาไว้ใช้หลังจาก ใส่บาตรตอนเช้า เสร็จ ซึ่งจะมีความสั้นกว่าบทกรวดน้ำแบบอื่น ๆ (และเหมือนกับ บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวรแบบสั้น) โดยเราจะเรียกบทกรวดน้ำ หลังใส่บาตรว่า บทกรวดน้ำ อิทังเม ตามนี้เลย

‘อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย’ 

ถึงแม้ว่า บทกรวดน้ำ หลังใส่บาตร จะท่องแค่สั้น ๆ แต่ก็เข้มขลังขอเพียงแค่เราตั้งจิตตั้งใจในการสวด บทกรวดน้ำ บทนี้

บทกรวดน้ํา อิทังเม

บทกรวดน้ํา อิทังเม เป็นบทกรวดน้ำที่ถือได้ว่า อานิสงส์แรงกล้าที่สุด เพราะคำแปลของบทกรวดน้ำ อิทังเม จะเป็นการแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ เทวดา เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งหลาย เรียกได้ว่า ครบ จบ ในบทเดียว 

โดยบทกรวดน้ำ อิทังเม สามารถสวดท่องได้พร้อมคำแปลตามนี้เลย

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

สรุปบทกรวดน้ำ

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ บทกรวดน้ำ ทั้งหมดที่เราได้มาบอกทุกคนกันในวันนี้ หวังว่าการสวดบทกรวดน้ำและการแผ่เมตตาในครั้งนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้พบกับความสุข ความสบายใจ และความสงบของจิตใจกัน

และสุดท้ายหากคุณชอบบทความนี้ ก็อย่าลืมกดติดตาม Sabuy News ไว้เพื่อให้ไม่พลาดทุกสาระความรู้ อัปเดตเทรนด์มาแรงในเรื่องต่าง ๆ ก่อนใคร!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า